NV De Moor aansprakelijkheid

Een onoplettendheid, een beschadigd product, een menselijke fout, … . Een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid is voor zelfstandigen en ondernemingen onmisbaar om de continuïteit van hun activiteiten veilig te stellen.

BA onderneming / uitbating

Vergoedt de lichamelijke, materiële en immateriële schade berokkend aan derden door u of één van uw werknemers binnen het kader van de beroepsactiviteit.

Bestemd voor de economische sector: bouw, communicatie, horeca, IT, dienstverlening, transport, detail- en groothandel. De zorg- en sociale sector: onderwijs, groeperingen, woonzorgcentra, instellingen, beschutte werkplaatsen, uitzendarbeid.

Overheidssector: openbare instellingen & aanbestedingen.

Binnen deze dekking kunnen we drie waarborgen onderscheiden:

   • BA Uitbating: dekt de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade aan derden door goederen of personen die u inzet tijdens uw activiteiten.
   • BA toevertrouwde voorwerpen: dekt de schade aan goederen die u werden toevertrouwd om eraan te werken, of om er een avis of dienst voor te verlenen die u in u bezit heeft als werkinstrument.
   • BA Na levering: dekt schade veroorzaakt aan derden door producten na hun levering of door werken na uitvoering ervan.

Tienjarige aansprakelijkheid voor professionelen

Vanaf 1 juli 2018 zijn naast de architecten ook aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector verplicht hun tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren voor bouw- en renovatiewerken die aan volgende drie criteria beantwoorden:

   • De werken zijn gelinkt aan de gesloten ruwbouw van een woning in België;
   • De tussenkomst van een architect is verplicht:
   • De werken kunnen soliditeit, stabiliteit of waterdichtheid van de gesloten ruwbouw in het gedrang brengen.

BA Objectieve brand en ontploffing

Een verplichte verzekering die de objectieve burgerrechtelijke aansprakelijkheid verzekert van uitbaters van publiek toegankelijke ruimtes (bv. restaurants, hotels, bioscopen, sportzalen, scholen,…) in geval van brand of ontploffing.

Beroepsaansprakelijkheid

Een waarborg die voor bepaalde beroepen (medische en paramedische, immobiliënagenten, reisagentschappen, wegvervoerders) niet alleen schade veroorzaakt aan derden dekt, maar ook schade die niet rechtstreeks het gevolg is van de beroepsactiviteit zelf.